Фізика

Фемтосекундна спектроскопія наведеного поглинання у фотохромних молекулах похідних діарилетенів

1Ходько АА, 2Снегір СВ, 1Хоменко ВВ, 1Мамута ОД, 1Войцехович ВС, 1Качалова НМ. Фемтосекундна спектроскопія наведеного поглинання у фотохромних молекулах похідних діарилетенів. 2015 ;(12):57-63.

Теплофізичні та спектральні характеристики квазіоптичних фільтруючих пристроїв для кріоелектронних приймальних систем

1Руденко ЕМ, 1Короташ ІВ, 1Шаповалов АП, 2Цибрій ЗФ, 1Білоголовський МО, 1Полоцький ДЮ, 1Шлапак ЮВ, 3Чміль ВМ, 3Глушеченко ЕМ, 3Чміль ВВ, et al. Теплофізичні та спектральні характеристики квазіоптичних фільтруючих пристроїв для кріоелектронних приймальних систем. 2015 ;(12):49-56.

Особливості розвитку зернограничного проковзування в умовах прояву надпластичності в сплаві з бімодальною структурою

1Пойда АВ, 2Завдовєєв АВ, 3Пойда ВП, 1Брюховецький ВВ, 4Мила ДЄ. Особливості розвитку зернограничного проковзування в умовах прояву надпластичності в сплаві з бімодальною структурою. 2016 ;(2):54-61.

Модуляційні характеристики вектора Стокса оптичного випромінювання при деформаціях стиску-розтягу плівок ітрієвих ферит гранатів на немагнітній підкладці

Шевченко ТІ, 1Лінчевський ІВ. Модуляційні характеристики вектора Стокса оптичного випромінювання при деформаціях стиску-розтягу плівок ітрієвих ферит гранатів на немагнітній підкладці. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(11):61-65.

Квантово-механічний рух електрона в схрещених однорідних електричному та магнітному полях

Мирошніченко ВІ, Лебединський СО. Квантово-механічний рух електрона в схрещених однорідних електричному та магнітному полях. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):72-76.

Взаємодія адсорбованих атомів барію з поверхнею олігошарових плівок оксиду хрому

1Засімович ІМ, 1Клименко ЄВ, 1Старовойтова ЛН, 1Наумовець АГ. Взаємодія адсорбованих атомів барію з поверхнею олігошарових плівок оксиду хрому. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(9):59-66.

Сторінки