Фізика

Фемтосекундна спектроскопія наведеного поглинання у фотохромних молекулах похідних діарилетенів

1Ходько АА, 2Снегір СВ, 1Хоменко ВВ, 1Мамута ОД, 1Войцехович ВС, 1Качалова НМ. Фемтосекундна спектроскопія наведеного поглинання у фотохромних молекулах похідних діарилетенів. 2015 ;(12):57-63.
Розділ: 

Теплофізичні та спектральні характеристики квазіоптичних фільтруючих пристроїв для кріоелектронних приймальних систем

1Руденко ЕМ, 1Короташ ІВ, 1Шаповалов АП, 2Цибрій ЗФ, 1Білоголовський МО, 1Полоцький ДЮ, 1Шлапак ЮВ, 3Чміль ВМ, 3Глушеченко ЕМ, 3Чміль ВВ, et al. Теплофізичні та спектральні характеристики квазіоптичних фільтруючих пристроїв для кріоелектронних приймальних систем. 2015 ;(12):49-56.
Розділ: 

Особливості розвитку зернограничного проковзування в умовах прояву надпластичності в сплаві з бімодальною структурою

1Пойда АВ, 2Завдовєєв АВ, 3Пойда ВП, 1Брюховецький ВВ, 4Мила ДЄ. Особливості розвитку зернограничного проковзування в умовах прояву надпластичності в сплаві з бімодальною структурою. 2016 ;(2):54-61.
Розділ: 

Рух іона в замагніченому електронному газі як розсіяння в деформованому кулонівському потенціалі

1Новак ОП. Рух іона в замагніченому електронному газі як розсіяння в деформованому кулонівському потенціалі. 2016 ;(1):41-46.
Розділ: 

Модуляційні характеристики вектора Стокса оптичного випромінювання при деформаціях стиску-розтягу плівок ітрієвих ферит гранатів на немагнітній підкладці

Шевченко ТІ, 1Лінчевський ІВ. Модуляційні характеристики вектора Стокса оптичного випромінювання при деформаціях стиску-розтягу плівок ітрієвих ферит гранатів на немагнітній підкладці. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(11):61-65.
Розділ: 

Квантово-механічний рух електрона в схрещених однорідних електричному та магнітному полях

Мирошніченко ВІ, Лебединський СО. Квантово-механічний рух електрона в схрещених однорідних електричному та магнітному полях. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):72-76.
Розділ: 

Прямий розрахунок константи димеризації молекул води у насиченій водній парі

1Булавін ЛА, Махлайчук ПВ, Храпатий СВ. Прямий розрахунок константи димеризації молекул води у насиченій водній парі. Доповіді Національної академії наук України. 2014 ;(11):66-71.
Розділ: 

Взаємодія адсорбованих атомів барію з поверхнею олігошарових плівок оксиду хрому

1Засімович ІМ, 1Клименко ЄВ, 1Старовойтова ЛН, 1Наумовець АГ. Взаємодія адсорбованих атомів барію з поверхнею олігошарових плівок оксиду хрому. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(9):59-66.
Розділ: 

Парціальні перерізи іонізації атома рубідію електронним ударом

1Роман ВІ, 1Купляускіене АВ, 1Боровик ОО. Парціальні перерізи іонізації атома рубідію електронним ударом. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(8):79-83.
Розділ: 

Вплив молекулярної маси на властивості поліетиленгліколей, допованих багатошаровими вуглецевими нанотрубками

1Булавін ЛА, 1Мельник ІА, 2Гончарук АІ, 3Клепко ВВ, 2Лебовка МІ, 3Лисенков ЕА. Вплив молекулярної маси на властивості поліетиленгліколей, допованих багатошаровими вуглецевими нанотрубками. Доповіді Національної академії наук України. 2015 ;(8):72-78.
Розділ: 

Сторінки