Біологія

Вивчення апоптозстимулюючого впливу похiдних iзонiкотинової кислоти на моделях латентної та гострої ВЕБ iнфекцiй

Головань АВ, 1Загородня СД, 1Нестерова НВ. Вивчення апоптозстимулюючого впливу похiдних iзонiкотинової кислоти на моделях латентної та гострої ВЕБ iнфекцiй. 2014 ;(1):153-159.

Порiвняння ефективностi нової таргетної сполуки похiдного малеiмiду i цитостатика 5-фторурацилу при хемоiндукованому раку товстої кишки у щурiв

Бабута ОМ, Линчак ОВ, 1Рибальченко ВК. Порiвняння ефективностi нової таргетної сполуки похiдного малеiмiду i цитостатика 5-фторурацилу при хемоiндукованому раку товстої кишки у щурiв. 2014 ;(2):142-145.

Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку

Бубряк II, Дмитрiєв ОП, Бубряк ОА, 1Гродзинський ДМ, Акiмкiна ТВ. Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку. 2014 ;(4):139-147.

Сторінки