Біологія

Температура, осмоляльність і глюкоза як фактори, що визначають стійкість еритроцитів до постгіпертонічного шоку

Сєміонова КА, 1Ніпот ОЄ, Єршова НА, 1Шапкіна ОО, 1Шпакова НМ. Температура, осмоляльність і глюкоза як фактори, що визначають стійкість еритроцитів до постгіпертонічного шоку. 2020 ;(4):99-106.

Індивідуальні особливості радіаційно-індукованої геномної нестабільності у хворих на гліобластому

Земскова ОВ, Главацький ОЯ, Курінний ДА, Демченко ОМ, Рушковський СР. Індивідуальні особливості радіаційно-індукованої геномної нестабільності у хворих на гліобластому. 2020 ;(4):91-98.

Біокліматичне моделювання європейського поширення інвазивного азійського комара Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) з особливим посиланням на Україну

Козиненко ІІ, Титар ВМ. Біокліматичне моделювання європейського поширення інвазивного азійського комара Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) з особливим посиланням на Україну. 2020 ;(3):88-93.

Репродуктивна перевага партеногенетичних дощових червів Aporrectodea trapezoides над батьківським амфіміктичним видом A. caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae)

Межжерін СВ, Чайка ЮЮ, Жалай ЄІ. Репродуктивна перевага партеногенетичних дощових червів Aporrectodea trapezoides над батьківським амфіміктичним видом A. caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae). 2020 ;(2):76-81.

Сторінки