Біологія

Оцінка впливу флавоноїдвмісного препарату Протефлазід на моделі папіломавірусної інфекції in vitro

Співак МЯ, Рибалко СЛ, Старосила ДБ, Завелевич МП, Олексієнко ІП, Дядюн СТ, Руденко АВ, Атаманюк ВП. Оцінка впливу флавоноїдвмісного препарату Протефлазід на моделі папіломавірусної інфекції in vitro. 2018 ;(10):103-111.

Роль специфічних ізоферментів фосфоліпази D у реалізації біологічного ефекту жасмонової кислоти в реакціях рослин на дію стресів

Колесников ЯС, 1Кретинін СВ. Роль специфічних ізоферментів фосфоліпази D у реалізації біологічного ефекту жасмонової кислоти в реакціях рослин на дію стресів. 2018 ;(10):95-102.

Вплив комплексів олігорибонуклеотидів з D-манітолом на експресію генів при гострій тіоацетамід-індукованій гепатотоксичності

Марчишак ТВ, Яковенко ТГ, 1Ткачук ЗЮ. Вплив комплексів олігорибонуклеотидів з D-манітолом на експресію генів при гострій тіоацетамід-індукованій гепатотоксичності. 2018 ;(7):96-102.

Взаємодія процесів асиміляції азоту і вуглецю у рослин сої, оброблених речовинами із фунгіцидною активністю та бульбочковими бактеріями, інкубованими з лектином

Коць СЯ, Кірізій ДА, Павлище АВ. Взаємодія процесів асиміляції азоту і вуглецю у рослин сої, оброблених речовинами із фунгіцидною активністю та бульбочковими бактеріями, інкубованими з лектином. 2018 ;(7):88-95.

Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту

Бєлінська ІВ, Дзержинський МЕ, 1Рибальченко ТВ, Линчак ОВ. Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту. 2018 ;(6):105-112.

Гепатопротекторна дія інгібітора протеїнкіназ 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону за умов розвитку гострого холангіту щурів

1Кузнєцова ГМ, 1Дзюбенко НВ, Линчак ОВ, Тихонюк ОІ, Мілохов ДС, Хиля ОВ, 1Рибальченко ВК. Гепатопротекторна дія інгібітора протеїнкіназ 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону за умов розвитку гострого холангіту щурів. 2018 ;(5):83-90.

Сторінки