Біологія

Патерни експресії генів як засіб для оцінки компонентів мікрооточення та відповіді на антиракову терапію пухлин передміхурової залози

Геращенко ГВ, Чащина ЛІ, Риндич АВ, Кашуба ВІ. Патерни експресії генів як засіб для оцінки компонентів мікрооточення та відповіді на антиракову терапію пухлин передміхурової залози. 2019 ;(4):86-93.

Вивчення апоптозстимулюючого впливу похiдних iзонiкотинової кислоти на моделях латентної та гострої ВЕБ iнфекцiй

Головань АВ, 1Загородня СД, 1Нестерова НВ. Вивчення апоптозстимулюючого впливу похiдних iзонiкотинової кислоти на моделях латентної та гострої ВЕБ iнфекцiй. 2014 ;(1):153-159.

Порiвняння ефективностi нової таргетної сполуки похiдного малеiмiду i цитостатика 5-фторурацилу при хемоiндукованому раку товстої кишки у щурiв

Бабута ОМ, Линчак ОВ, 1Рибальченко ВК. Порiвняння ефективностi нової таргетної сполуки похiдного малеiмiду i цитостатика 5-фторурацилу при хемоiндукованому раку товстої кишки у щурiв. 2014 ;(2):142-145.

Сторінки