Біологія

Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклініндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока

Томчук ВА, 1Грищенко ВА, Весельський СП, Решетнік ЄМ, Євтушенко МЮ. Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклініндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока. 2020 ;(12):93-99.

Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини

Шеметун ОВ, Талан ОО, 1Дибська ОБ, 1Пілінська МА. Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини. 2020 ;(10):77-84.

Формування аутофагосом та транскрипційна активність генів atg8 у клітинах кореня арабідопсису при розвитку аутофагії за умов мікрогравітації

Шадріна РЮ, 1Горюнова ІІ, 1Блюм ЯБ, 1Ємець АІ. Формування аутофагосом та транскрипційна активність генів atg8 у клітинах кореня арабідопсису при розвитку аутофагії за умов мікрогравітації. 2020 ;(9):77-85.

Вплив донора монооксиду вуглецю (CO) на теплостійкість проростків пшениці та генерацію ними активних форм кисню

Шкляревський МА, Колупаєв ЮЄ, Карпець ЮВ, Швиденко МВ, Дмитрієв ОП. Вплив донора монооксиду вуглецю (CO) на теплостійкість проростків пшениці та генерацію ними активних форм кисню. 2020 ;(8):73-80.

Сторінки